Práva a povinnosti

Výtažek ze stanov, domovního řádu, zákonů a jiných předpisů na které chceme speciálně upozornit.