Dokumentace

Výkresy

Energetický průkaz

Energetický audit

Fotogalerie

 

Pro realitní makléře:

Bytové jednotky jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů tedy dle zákona 72/1994 Sb., dům stál na sedmi pozemcích (nyní na dvou pozemcích), většina současných vlastníků však vlastní pouze jeden pozemek (někteří ani to).  Věnujte pozemkům zvýšenou pozornost i na katastru nemovitostí určitě nejsou nadšení, že Vám chybné návrhy na vklad vlastnického práva musí vracet. A to nemluvím o bankách které mají problém s vložením zástavního práva.

 

Některé údaje o domu, které si předseda z hlavy nepamatuje:

Stavební povolení č.2785/85-Se/Ja vydáno dne: 8.7.1985

Skutečná doba výstavby asi : 06/92 - 05/94 (součástí našeho prohlášení vlastníka je kolaudační rozhodnutí jiné stavby)

Povolení k trvalému užívání č.j. 13.677/94-Se vydáno dne: 12.7.1994

Rozdělení na jednotky "Prohlášením vlastníka" V9-11184/99 od 27.4.1999 (rozhodnutí ze dne 19.7.1999)

Vznik společenství vlastníků dne: 18.11.2002 , zapsáno do veřejného rejstříku dne 19.2.2003.

 

Součet podlahových ploch jednotlivých bytových jednotek: 7354,13 m2

Vytápěná podlahová plocha [Ac] (8x1171,57 - dle směrnice č.9/2009, příloha č.I.): 9372,56 m2

Objem budovy [V] (vnější objem vytápěné budovy): 27905 m3

Celková plocha [A] (součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy): 7482 m2

Objemový faktor budovy [A/V] : 0,268

Započitatelná podlahová plocha (dle vyhlášky 372/2001 Sb.):

Vztažná plocha (dle zákona 406/2000 Sb.):

Podlahová plocha pro energetickou ligu (používáme podlahovou plochu stanovenou vyhláškou 372/2001 Sb., § 2 odst. d) – podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru, kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt.):

Výměna oken: 2011

Kolaudace po revitalizaci: 29.11.2012

Výměna výtahů: listopad 2016

Výměna stoupaček vody a vodoměrů (nové multical21): listopad 2017

 

Průměrná denní spotřeba SV je 17 m3 a spotřeba TUV je 8 m3