na kontrolní komisi

Kontrolní komise není sestavena.
Kontrolní komise je tříčlenná.
Pokud máte zájem být členem kontrolní komise, předneste svůj návrh na schůzi společenství. Popřípadě informujte výbor, který zařadí Vaše jméno do programu shromáždění.