Schůze shromáždění 7.4.2016

Termín letošního jarního shromáždění je čtvrtek 7. dubna 2016 od 18:00 v Galerii 14

Hlasování per rollam (písemně)

Vzhledem k neusnášeníschopnosti shromáždění dne 20.10.2015 si poprve vyzkoušíme písemné hlasování "per rollam" tak jak jej popisuje článek IX našich stanov. Tedy písemné hlasování včetně celého textu usnesení je třeba doručit zpět společenství do 20-ti dnů od obdržení podkladů a samotného hlasování. Výbor oznamí výsledky hlasovaní do 15-ti dnů po uplynutí lhůty pro doručení usnesení výboru.

Schůze shromáždění 20.10.2015

Termín letošního shromáždění je úterý 20. října 2015 od 18:15 v Galerii 14

Fonergy - dodavatel energie

Členové společenství ale i obyvatelé našeho domu se mohou připojit k dodávce elektrické energie v neveřejném tarifu Fonergy BENEFIT a tím ušetřit své peníze, stejně jako ušetřilo naše společenství. Výhodnost tarifu si můžete ověřit v kalkulátoru Energetického regulačního úřadu na http://kalkulator.eru.cz nebo na http://kalkulator.tzb-info.cz

Výtahy - výběrové řízení

Byly provedeny odborné a inspekční prohlídky výtahů, opravy by mohli stát až 500.000 Kč, chceme přistoupit raději ke kompletní výměně výtahů. Financování výtahů navýšením a refinancováním stávajícího úvěru.

Nové webové stránky

Právě dochází k nastavení nových webových stránek pro Společenství vlastníků Breitcetlova čp. 876-880. Tentokrát vzhledem k lepší škálovatelnosti jsme redakční systém wordpress nahradili drupalem.

Stránky

Přihlásit se k odběru Společenství vlastníků Breitcetlova čp. 876-880 RSS