Schůze shromáždění 14.9.2017

 

Výbor svolává, v souladu s článkem VII stanov Společenství vlastníků Breitcetlova čp. 876-880,

 

 shromáždění vlastníků,

 

které se uskuteční 14.9.2015, v 18:30 hod.,v sále Galerie 14,

 nám. Plk. Vlčka 686, Praha 14.

 Prezence členů společenství začíná v 18:00 hod. a bude ukončena v okamžiku zahájení jednání.

Prosíme Vás o dochvilnost.

Pokud se nemůžete v tomto shromáždění zúčastnit, pověřte k zastupování třetí osobu.

Shromáždění se mohou účastnit pouze vlastníci bytových jednotek domu Breitcetlova č.p. 876-880, nebo osoby pověřené „zmocněním společného zástupce“ k zastupování vlastníka (spoluvlastníků) bytové jednotky. Oprávněnost účasti na shromáždění musí být prokázána při prezenci platným občanským průkazem. Osoby jednající jménem právnické osoby doloží originál, či ověřenou kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců.

 

PRAVIDLA PRO ZASTUPOVÁNÍ

 

Podílové vlastnictví jednotky

Je nutná účast všech spoluvlastníků. Při neúčasti všech spoluvlastníků je možné zastupování osobou uvedenou na „zmocnění společného zástupce“ podepsanou všemi spoluvlastníky.

 

Společné jmění manželů – SJM

I u společného jmění manželů je vyžadována přítomnost obou nebo zmocnění společného zástupce dle § 1185 odst.2 NOZ

 zmocnění společného zástupce může být plná moc či čestné prohlášení jednoho ze SJM že byl svým manželem/manželkou zmocněn k zastupování“

 

Vlastnictví jednotky

Vlastník jednotky může být zastoupen na základě zmocnění společného zástupce nebo plné moci. Je-li zmocněncem jiná osoba než vlastník jednotky nebo jeho rodinný příslušník v řadě přímé, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen.

 

Podklady pro shromáždění naleznete v sekci Podklady na těchto stránkách