Schůze shromáždění 31.5.2018

Výbor svolává, v souladu s článkem VII. stanov Společenství vlastníků Breitcetlova čp. 876-880,

 

 shromáždění vlastníků,

 

které se uskuteční 31.5.2018, v 18:30 hod.,v sále Galerie 14,

 nám. Plk. Vlčka 686, Praha 14.

 Prezence členů společenství začíná v 18:10 hod. a bude ukončena v okamžiku zahájení jednání.

Prosíme Vás o dochvilnost.

Pokud se nemůžete v tomto shromáždění zúčastnit, pověřte k zastupování třetí osobu.

Shromáždění se mohou účastnit pouze vlastníci bytových jednotek domu Breitcetlova č.p. 876-880, nebo osoby pověřené „zmocněním společného zástupce“ k zastupování vlastníka (spoluvlastníků) bytové jednotky. Oprávněnost účasti na shromáždění musí být prokázána při prezenci platným občanským průkazem. Osoby jednající jménem právnické osoby doloží originál, či ověřenou kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců.

 

PRAVIDLA PRO ZASTUPOVÁNÍ

 

Podílové vlastnictví jednotky

Účastnit se mouhou všichni spoluvlastníci. Při neúčasti všech spoluvlastníků je možné zastupování osobou uvedenou na „zmocnění společného zástupce“ podepsanou všemi spoluvlastníky. Pokud je společný zástupce jeden ze spoluvlastníků nebo příbuzný v řadě přímé jednoho ze spoluvlastníků nemusí být podpisy na zmocnění ověřeny.

 

Společné jmění manželů – SJM

I u společného jmění manželů je vyžadována přítomnost obou nebo zmocnění společného zástupce dle § 1185 odst.2 NOZ zmocnění společného zástupce může být plná moc či čestné prohlášení jednoho ze SJM že byl svým manželem/manželkou zmocněn k zastupování“

 

Vlastnictví jednotky

Vlastník jednotky může být zastoupen na základě zmocnění společného zástupce nebo plné moci. Je-li zmocněncem jiná osoba než vlastník jednotky nebo jeho rodinný příslušník v řadě přímé, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen.

 

Podklady pro shromáždění naleznete v sekci Podklady na těchto stránkách