Zpravodaj SVJ Breitcetlova č.3

Vážení vlastníci, obyvatelé domu,

posílám drobnou rekapitulaci roku 2017.

 

  • Dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Cena kterou jsme v zaplatili Pražské teplárenské v roce 2017 je téměr shodná s rokem 2016 a to 1.177.385 Kč  (za ohřev TUV 580.603 Kč a za topení 596.782 Kč) 1GJ tepla nás stál průměrně 541 Kč a spotřebovali jsme na ohřev TUV 1079 GJ a na topení 1097 GJ. Cena pro rok 2018 je již vyšší a tak při stejné spotřebě zaplatíme za rok 2018 o 50.000 Kč více. Pro rok 2019 pozjišťujeme zda existuje ještě nějaké možnost úspory (kombinovaná sazba N19 ap.).

 

  • Odběr vody v roce 2017.

Téměř celý rok jsme s PVK byli v kontaktu, začalo to ověřením patních vodoměrů v místě instalace, podáním reklamace, výměna patních vodoměrů, vyjádření nesouhlasu s vyřízením reklamace, schůzka s naším právníkem, předžalobní výzva, schůzka v PVK ohledně řešení reklamace, opětovná výměna patních vodoměrů a instalace vzdáleného odečtu (a umístění antény pro odečty na střechu domu). PVK nakonec proplatili náklady na ověření vodoměru, dobropisovali období od 5.10.2016 do 31.12.2016 ve výši (21.807 Kč a 48.298 Kč), dále provedli korekci pro období 1.1.2017-24.3.2017 ve výši 338 m3 a 358 m3 (v korunách je to 28.873 Kč a 30.582 Kč) a zároveň je příslib dobropisovat období 1.3.2016-4.10.2016 dle ročního průměru naměřeného na nově osazených vodoměrech.

Bez dobropisů jsou náklady minulého roku 545.740 Kč u studené vody a 276.415 Kč u vody teplé. Oproti roku 2016 je to o 237.852 Kč méně. Díky korekci je i rozdíl mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů minimální. Bytové vodoměry jsou s dálkovým odečtem a jsou již odečteny, nikoho tedy na odečty vodoměrů již nečekejte. Nové vodoměry informují i určité stavy jako (zavzdušnění, trhlina, netěsnost, zpětný tok, pokus o ovlivnění) pokud se u Vás bude některý stav opakovat budu Vás o stavu informovat osobně či mailem. Více o stavech ZDE

 

  • Spotřeba elektřiny v roce 2017.

Všechny odběrná místa jsou v distribuční sazbě D02 (výměník D01) a neveřejném tarifu FONERGY Benefit (ceník pro rok 2018 zde) Pokud porovnáváte např. na kalkulator.eru.cz nebo kalkulator.tzb-info.cz srovnávejte s tarifem fonergy premium (náš tarif Benefit má pouze levnější silovou elektřinu o 218 Kč včetně DPH na 1MWh je tedy levnější než kterýkoliv veřejný tarif na trhu) Odběrná místa s adresou Breitcetlova 876/1 - 880/9 mohou tento tarif stále získat.

 

  • Výtah, úklid, údržba, odvoz odpadu ap.

Ostatní služby a příspěvky na správu které tvoří zbytek nákladů (přibližně 1/4 celkových nákladů na služby a příspěvky) jsou v obvyklé výši vyjma výtahů kde byla údržba téměř celý rok zdarma po jejich výměně a nákladů na úklid který bude značně vyšší než plánované zálohy. Smlova s úklidovou firmou je již vypovězena a kdo bude uklízet od 1.3.2018 a v jakém rozsahu bude předmětem jednání výboru. Zájemce o úklid se můžou hlásit nejlépe emailem vyboru SVJ.

 

Co nás čeká v roce 2018

  • změna dodavatele úklidových prací
  • shromáždění vlastníků nejspíše v dubnu 2018
  • jednání s PTAS a.s. o možnostech úspor (odkup výměníků, sazba N19) možnosti budou prezentovány na shromaždění
  • zlepšení požární ochrany (kouřová čidla do místností kde jsou sklepní kóje)
  • vyklízení společných prostor
  • čištění společných radiátorů při letní odstávce topení

 

S pozdravem Vám za výbor přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Roztomilý Jan