Co znamenají hlášení vodoměru?

Naše bytové vodoměry jsou ultrazvukové konstrukce (Kamstrup MULTICAL 21) a mají i elektroniku která hlídá určité stavy které mohou u vodoměru nastat. Tyto stavy jsou:

  • DRY - zavzdušnění - znamená že vodoměr je bez vody

Tento stav se vyskytuje při vypuštění vodovodní stoupačky na všech vodoměrech na dané stoupačce a u neobydlených bytů může přetrvávat i po znovunapuštění stoupačky.

  • LEAK - netěsnost - znamená že průtok vody vodoměrem nebyl během posledních 24 hodin ani jednu hodinu nulový

Tento stav může ukazovat na netěsnost vodovodní armatury nebo nádrže toalety. Typicky se jedná o kapající kohoutek.

  • BURST - trhlina - Průtok vody překračuje nejméně 30 minut nastavenou limitní hodnotu, což ukazuje na trhlinu v potrubí

Limitní hodnota je u našich vodoměrů nastavena jako 1,2násobek Q3 tedy  1,2x1,6=1,92m3/hod . Tedy uživatel musel během 30min vytočit 960 litrů vody = spotřeba 32 litrů/min. Stav se pravděpodobně objevuje u těch co se sprchují velice neúspornou hlavicí a zároveň mají ještě nějakou další spotřebu vody.

  • REVERSE - zpětný tok - voda proudí potrubím v opačném směru

Zatím u nás nezaznamenaný stav, způsobit může špatná míchací baterie která přepouští studenou vodu do teplé.

  • TAMPER - ovlivnění - byl zjištěn pokus o neoprávněnou manipulaci

Zatím u nás nezaznamenaný stav, vodoměr s tímto stavem již nelze použít pro rozúčtování. Odečet bude proveden náhradním způsobem. Cena nového vodoměru bude vymáhána na tom kdo vodoměr poškodil.

  • RADIO OFF - přepravní režim - žádný z našich vodoměrů tento režim již nemá.